Witamy na stronie naszej szkoły

Strona główna


 


ARTYSTYCZNY

KOGEL–MOGEL W SZKOLE

9 września 2014

 

>> CZYTAJ WIĘCEJ <<

 


 

NARODOWE

CZYTANIE SIENKIEWICZA

5 września 2014

 

>> CZYTAJ WIĘCEJ <<

 


 

MAMY BOISKO!!!

 

 

>> CZYTAJ WIĘCEJ <<

 


Zapraszamy do korzystania

ze stołówki szkolnej

 

Koszt jednego obiadu to 2,98 zł. Rodzice i opiekunowie, których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 684,00 zł mogą starać się o przyznanie decyzji o pomocy w postaci obiadów w Ośrodkach Pomocy Społecznej odpowiednich do miejsca zamieszkania.

 


 

Prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie zakupu

podręczników dla klas  II, III, VI,

 „WYPRAWKA SZKOLNA”

DO DNIA 5 WRZEŚNIA 2014r. (OSTATECZNY TERMIN).

 

Składanie wniosków w sekretariacie szkoły

od 18 sierpnia 2014 w godzinach 8.00- 14.00

 

 

Dokumenty do pobrania dotyczące pomocy socjalnej dla uczniów,

wyprawki szkolnej oraz stypendium szkolnego:

Wyprawka szkolna - uczniowie klas I-III

Wyprawka szkolna - uczniowie klas VI

Wyprawka szkolna - uczniowie posiadający orzeczenie

Wniosek o udzielenie pomocy - Wyprawka szkolna

Informacja o stypendium szkolnym

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Oświadczenie - numer konta

Oświadczenie do stypendium

 


 

 


 

Podręczniki obowiązujące

w roku szkolnym 2014/2015

 

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4a

Klasa 4b

Klasa 5

Klasa 6WARZYWA I OWOCE W SZKOLE

Nasza szkoła bierze udział w projekcie "WARZYWA I OWOCE".

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji związanej z akcją

 

>> PREZENTACJA <<


Nr konta RADY RODZICÓW

02 1020 4160 0000 2102 0157 8723 PKO BP


Bieżące informacje dostępne w dziale "Aktualności"