Witamy na stronie naszej szkoły

POWIATOWY KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ - ETAP GMINNY

POWIATOWY KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ - ETAP GMINNY


 

    Dnia 26 kwietnia 2012 r. w Szkole Podstawowej w Manieczkach odbył się II etap Powiatowego Konkursu Wiedzy Biblijnej, obejmujący szkoły podstawowe gminy Brodnica. W etapie gminnym wzięło udział 36 uczniów z klas III - VI, z 3 szkół: Szkoły Podstawowej w Brodnicy, Iłówcu i Manieczkach. Celem konkursu było poszerzenie i sprawdzenie wiadomości z zakresu Pisma Świętego. Wszyscy uczniowie pisali test sprawdzający ich wiadomości na podstawie dołączonych do Regulaminu Konkursu zagadnień. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: ks. Jerzy Przybylski, ks. Wojciech Kryza, p. Dorota Langwińska, p. Hanna Bartecka. Do finału – etapu powiatowego, który odbędzie się 14 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 6 w Śremie zakwalifikowali się następujący uczniowie z poszczególnych poziomów wiekowych:

 

Klasa III

I miejsce – Aleksandra Krzyżaniak SP Manieczki

II miejsce – Barbara Marciniak SP Brodnica

III miejsce – Julia Okoniewska SP Manieczki

IV miejsce – Alicja Topyła SP Iłówiec

V miejsce – Patryk Skrzypczak – SP Manieczki

 

Klasa IV

I miejsce – ex aequo Nadia Potocka i Barbara Jankowiak

II miejsce – Anastazja Skrzypczak

III miejsce – Monika Schutz

 

Klasa V

I miejsce – Zofia Bartkowiak SP Brodnica

II miejsce – Piotr Marciniak SP Brodnica

III miejsce – Julia Skiera SP Manieczka

IV miejsce – Hubert Wożniak SP Manieczki

V miejsce – Klaudia Fabisiak SP Brodnica

 

Klasa VI

I miejsce – Anna Wożniak SP Manieczki

II miejsce – Maria Lecyk SP Manieczki

III miejsce – Aleksandra Bartkowiak SP Brodnica

IV miejsce – Martyna Kostańska